Styrelse

OrdförandeAxel Holmberg040-7324516axel.holmberg@hanko.fi
Styrelsemedlem |
Sekreterare
Tua Westerholm050-5825303tussan25@hotmail.com
Styrelsemedlem |
Kassör
Johanna Nyman040-8303220johanna.nyman1984@gmail.com
StyrelsemedlemJanica Jansson044-0360618janica@hav.fi
StyrelsemedlemMinna Björkqvist040-0892978minna.bjorkqvist@cle.fi
StyrelsemedlemMathias Stenman040-0792580mathias.stenman@lurakennus.com
StyrelsemedlemAgneta Spets040-0734068agnetaspets@outlook.com
StyrelsemedlemMarina Cederroos040-5753971marina.cederroos@hotmail.com
StyrelsemedlemKaj Vahtera040-7043619kaj.vahtera@gmail.com
StyrelsemedlemPeter Böckerman040-0725090peter.bockerman@2me.fi