Anvisningar inför match i Hangö idrottshus

HC HIK

Kom på match och till hallen endast om du är helt frisk

För publiken finns det bra med plats på läktarna. Vi sitter umgängesvis och lämnar säkerhetsavstånd. Var tredje plats lämnas tom, mellan varje familj/par/grupp. Vi använder endast varannan bänkrad. För gästande lags publik finns reserverat en skild sektor till höger av mellersta läktaren som är märkt som ”vierassektori”.

Vi följer Hangö stads starka rekommendation att använda munskydd. Filterpak munskydd finns att få i hallen. Rekommendationen gäller alla 15 år fyllda, publik, funktionärer samt spelare (tills de stiger ut på spelplanen). Onödig rörelse inomhus i bollhallen undviks. 

Lagen rekommenderas komma färdigt ombytta i spelkläder till hallen.

Kom ihåg god handhygien i hallen, bla. vid ankomst till hallen samt före och efter cafebesök. För spelarna omedelbar hand desinficering då man kommer i byte. 

Användning av omklädningsrum undviks eller så begränsas vistelsen till ytterst kort.

Vi följer även THL:s samt handbollsförbundets uppdaterade anvisningar. HC HIK tackar för samarbetet och ser fram emot en givande handbollssäsong!

Comments are closed.